El BLOC proposa de nou la creació d’un espai conjunt de les diferents policies.

ImageEL BLOC INSISTEIX EN LA NECESSITAT DE LA CREACIÓ D’UN ESPAI CONJUNT DE LES DIFERENTS POLICIES, AMB FINESTRA ÚNICA PER ALS CIUTADANS

Paco Blay: “L’atenció al ciutadà i la gestió de la seguretat milloraria moltíssim amb aquest unificació dels serveis de les policies –no dels cossos-, que podrien estar ubicats al costat o ben prop dels jutjats ”.

El regidor i portaveu del BLOC a l’Ajuntament d’Alcoi, Paco Blay, ha tornat a insistir en la conveniència de què es cree un lloc comú de totes les policies on puguen atendre’s tots els problemes que depenguen dels cossos i forces de seguretat de l’estat i del municipi (denúncies, emergències, …), amb la creació d’una finestra única que facilitara els tràmits els ciutadans. “Amb aquesta unificació el ciutadà no dubtaria on acudir quan tinga algun problema i no conega amb certesa de quin cos de seguretat depèn cada problema o qüestió”.  

Segons Blay, “no s’està proposant la fusió dels cossos de la Policia Nacional, la Local i l’autonòmica –encara absent a Alcoi-, com algú pot malinterpretar. Simplement parlem d’una millor coordinació i d’evitar davant els ciutadans solapaments de tasques, competències o funcions per tal de millorar la gestió dels serveis i l’atenció al ciutadà –en definitiva, l’objectiu fonamental- dels cossos responsables de la seguretat ciutadana”.

    El regidor del BLOC considera, en aquest sentit, que s’han perdut vàries oportunitats per a procedir a aquesta millora dels serveis de seguretat i judicials.

a)         La primera va ser quan l’Ajuntament va adquirir la caserna del Vizcaya 21, on hagueren pogut anar tots els serveis esmentats (Policia Nacional, Policia Local, Guàrdia Civil, Policia Autonòmica i jutjats). “I a més a més hagueren estat tots els serveis molt cèntrics des de tots els punts de vista (prop dels ciutadans, ràpida eixida per a emergències, etc.). Però el govern del PP  va preferir vendre i enderrocar el magnífic edifici per a fer el Centre Comercial”.

b)        La segona va ser en l’Escola de la Uxola, edifici que estava en perfectes condicions segons informes dels tècnics municipals i, per tant, no calia enderrocar-lo a canvi de res (fins i tot haguera pogut tenir altres usos). “També aquesta ubicació dels serveis esmentats era bastant cèntrica, al costat de la carretera Nacional, en un barri molt poblat com el de Santa Rosa, i molt prop de les actuals instal·lacions de la Policia, que necessiten una caserna nova i més gran”.

c)         La tercera oportunitat és l’actual i que convindria no perdre de nou: la caserna de la Guàrdia Civil i els jutjats. “Recordem que actualment ja formen tots plegats un espai quasi conjunt i que solament hauríem d’exigir les inversions necessàries per a adequar-lo a les necessitats de futur que venim indicant: Policia Nacional, Policia Local, Policia Autonòmica, Guàrdia Civil –a criteri del Ministeri- i jutjats”.

Per altre costat, el portaveu del BLOC considera que per a donar al ciutadà un servei òptim en matèria de seguretat per a molts anys, serien molt útils les següents mesures complementàries:

–          La signatura d’un acord de col·laboració entre l’Ajuntament d’ Alcoi i el Ministeri d’ Interior cara a augmentar, per una part, la dotació d’efectius per tindre sempre coberts tots els serveis. I per l’altra, la necessària coordinació d’aquestos amb una policia de barri (municipal) i una de proximitat (nacional) perfectament incardinades en la ciutat.

–          La creació d’una nova oficina (“finestra”) unificada i conjunta per a la Policia Local, Nacional i Autonòmica, i prop -o junt- als jutjats, bé de nova planta o per rehabilitació de l’edifici adequat, amb el conseqüent intercanvi d’informació i coordinació entre els cossos, i la creació d’una finestra i telèfons únics per a emergències i denúncies.

–          Propiciar una col·laboració ciutadana amb les Policies mitjançant la campanya corresponent, fonamental per a reduir la delinqüència i millorar la seguretat.

–          Dotar a la Policia dels recursos necessaris tant físics com materials per tal de millorar l’esmentada seguretat ciutadana (una nova caserna per a la Policia Nacional és urgent i necessària, que pot servir també per a l’autonòmica quan vinga a Alcoi).

–          La progressiva incorporació –i desenvolupament- a Alcoi de la Policia autonòmica.

El portaveu del BLOC recolza les seues propostes amb exemples que ja estan en marxa en vàries ciutats de l’estat espanyol.

– El Consell de Ministres del 4 d’octubre de 2002 va aprovar la creació d’una comissaria conjunta de les policies nacional i local en la població sevillana de Dos Hermanas.

– A l’Hospitalet de Llobregat, des del 7 de novembre de 2002, la Guàrdia Urbana i la Policia Nacional treballen conjuntament des d’una mateixa sala d’operacions i sota un únic número de telèfon., gràcies a un acord de col·laboració signat per l’aleshores l’alcalde socialista i actual ministre de treball, Celestino Corbacho, i el Secretari d’Estat per a la Seguretat del PP, Ignacio Astarloa.

– Els alcaldes dels vint-i-tres municipis de la comarca catalana del Vallès Occidental també han optat per la mateixa mesura unificadora, a més de preveure crear la figura de la finestreta única per tal que els ciutadans puguen cursar les seues denúncies amb més rapidesa.

– Rita Barberà, alcaldesa de València, es va comprometre el 9 de novembre de 2002, com a presidenta aleshores de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, a signar un conveni amb el Ministeri d’Interior per a potenciar les Juntes Locals de Seguretat i segons ella: “segellar acords de col·laboració entre les policies de barri (municipal) i de proximitat (nacional)”.

Blay ha afirmat, finalment, que “les esmentades mesures poden constituir a més a més un pas previ i complementari a la potenciació de la policia autonòmica esmentada, que també hauria de tenir el seu lloc en les noves instal·lacions que proposem. El model de policia que defensem des del BLOC passa per una policia local amb més competències en matèria de seguretat a les ciutats i pel desenvolupament complet de la policia autonòmica valenciana, tal com la tenen ja altres comunitats autònomes amb satisfacció de tots, i tal com en certa mida preveu així mateix l’Estatut d’Autonomia del País Valencià”.

Paco Blay. Portaveu del Bloc a l’Ajuntament d’Alcoi.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *