El BLOC d’Alcoi proposa la creació a Alcoi d’un centre d’invstigació bioquímica i agroalimentària, de projecció comarcal.

Rafa Carbonell: “En aquests moments de crisi, és important que aprofitem les oportunitats de crear llocs de faena, rellançar el desenvolupament industrial, de dinamitzar econòmicament la ciutat, de diversificar, d’innovar, d’apostar per l’I+D+i, i de consolidar la capitalitat comarcal d’Alcoi”.

El regidor i portaveu del BLOC a l’Ajuntament d’Alcoi, Rafa Carbonell, propiciarà en el proper Ple que se sol·licite la creació a Alcoi d’un Centre d’Investigació/laboratori bioquímic i agroalimentari que tinga projecció comarcal, per tal de poder servir i garantir els productes agraris emergents de la nostra comarca (oli, vi, mel-melades, fruites…) i servir de garantia de les novetats que vagen produint-se. “Aquest Centre d’Investigació podria dinamitzar la diversificació productiva, donar faena els joves investigadors així com situar les nostres empreses en situació capdavantera. I convé iniciar els tràmits el més aviat possible perquè el procés pot ser llarg”.

El text del Prec diu literalment:

PREC

Una de les qüestions sobre les quals més insistixen els experts en el fet que poden ajudar al desenvolupament, especialment en temps de crisi, és la diversificació productiva, la innovació i la investigació. A les nostres comarques, encara estan per explorar nous models de desenvolupament industrial a partir de l’agricultura, l’ecologia i l’alimentació. El sector de la cosmètica i productes sanitaris, ja consolidat a la nostra ciutat i de molt de futur, podria servir d’exemple.

És indubtable que un Centre d’Investigació Bioquímica i Alimentària no solament faria els anàlisis necessaris per tal d’assegurar-ne la seua qualitat,  sinó que també propiciaria la investigació i l’assessorament bàsics, de manera que els productes “verds” o “ecològics” i de qualitat tindrien solidesa, tant pel que fa a la garantia biològica i sanitària com al màrqueting. Un dels objectius d’aquest centre d’investigació  seria  oferir  el marc i les condicions adequades per a afavorir la creació d’empreses agroalimentàries capdavanteres i ecològiques, en donar millor cobertura científica i seguretat en el resultat dels productes finals. El mateix podem dir de la cosmètica i la utilització de plantes medicinals per tal d’enllestir politiques sanitàries alternatives.

Es tractaria de crear, en definitiva, una institució semblant a AITEX, però relacionat amb la biologia, la química, l’agricultura i l’alimentació. Podria ser fins i tot un institut tecnològic vinculat d’alguna manera a l’IMPIVA. La nostra comarca, i també les limítrofes, oferixen moltes possibilitats en aquest sentit, tot i que encara estan en gran part per explotar: oli de qualitat, agricultura ecològica, recuperar la tradició vinatera, conserves, melmelades, fruites…, i també cosmètica, productes relacionats amb la salut, etc. No oblidem que la preocupació per la salut és cada vegada més general en les societats desenvolupades i els mateixos productes alimentaris “verds” o “ecoetiquetats” tenen a Europa cada vegada més mercat. La qual cosa, al mateix temps, podria tenir efectes multiplicadors sobre l’agricultura de les nostres comarques en oferir més oportunitats socials i econòmiques a un sector en declivi   —en perill de desaparició, realment— tant pels persistents i baixos preus agraris com per la manca de relleu generacional, com expliquen els experts en el tema.

Per altra banda, un Centre com l’esmentat podria convertir-se en la clau de l’assessorament dels cada vegada més renovats hàbits nutricionals -i que tanta demanda tenen en els països desenvolupats-, així com de l’elaboració de pautes i consells mèdics de cara a una vida sana. Per això es podrien llençar des d’aquest Centre una autèntica tasca de divulgació i promoció capdavantera de la relació entre bioagricultura i salut.

També caldria crear les infraestructures formatives adients per a aquesta nova activitat investigadora i d’intercanvi d’informacions, tot instaurant a Alcoi i comarca algun tipus de docència relacionada amb la botànica, l’agricultura innovadora, la bioquímica i la biotecnologia, bé des del mateix centre d’investigació –com fa AITEX amb els seus “màsters”-, bé des de l’EPSA o els cicles formatius superiors en els Instituts de Secundària de les nostres comarques (Muro, Cocentaina, Alcoi, Ibi…), entre els quals caldria incloure’n almenys un d’especialitat agrícola (no n’hi ha cap, de moment, en les nostres comarques d’interior).

Tot i que el millor seria que aquest Centre d’Investigació estiguera dirigit i tutelat  per l’administració pública (bé l’IMPIVA, bé la Universitat, bé totes dues conjuntament), seria convenient tanmateix que l’empresa privada hi participara d’alguna manera, com a socis fundadors i com a patrocinadors -i beneficiaris alhora de les seus recerques. La fórmula jurídica per a plasmar aquesta cooperació entre l’àmbit públic i privat no hauria de ser cap problema. Amb bona voluntat per part de les totes les instàncies implicades es podria crear una institució o una fundació amb molt de futur a les nostres comarques.

Lògicament aquest centre estaria ubicat a  Alcoi, amb projecció i vocació comarcal, el qual reforçaria per un costat el seu paper de dinamitzador i de capitalitat, i al mateix temps facilitaria la connexió o pont entre el món acadèmic i investigador amb la societat i el món industrial de les nostres comarques. En aquest sentit podria ubicar-se o bé a la zona de Rodes o bé en l’edifici de “Papeleras”, que aviat es quedarà mig buit quan l’abandonen l’Escola d’Art i AITEX.

Com que un entitat d’aquests característiques no s’improvisa en pocs dies, i a més és una proposta totalment oberta, convindria iniciar ja els tràmits i les reunions necessàries per a enllestir i concretar el projecte, amb la més ampla participació possible.

És per tots aquests motius que el Grup Polític Municipal del BLOC formula a l’Ajuntament d’Alcoi el següent

PREC:

Que des de l’Ajuntament s’inicien els tràmits i les reunions necessàries per a enllestir el projecte d’un Centre d’Investigació Bioquímica i Alimentària a Alcoi, amb una ampla participació dels diferents sectors implicats: acadèmic, empresarial, agrari, polític, etc.

 

Rafa Carbonell. Portaveu i candidat del BLOC a l’Alcaldia d’Alcoi

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *