Edita aquesta pàgina o sel·lecciona:

Treball de Legislatura

PREC

Vam demanar en el Ple del 27 de juliol de 2015 que, per tal de fer camí per a millorar l’accés a la informació dels Grups de l’oposició, poguérem tindre accés a l’històric de Decrets d’Alcaldia. L’alcalde ens va dir que sempre que tècnicament fóra possible es donaria.

Una vegada consultats els departaments implicats hem descobert que:

-Actualment el programa Demeter de gestió de decrets no acompleix la Llei de Protecció de Dades, donat que no es pot saber qui és exactament el accedeix cada vegada perquè els usuaris no són personals sinó departamentals.

-Si es donara accés als grups de l’oposició ara mateix, tampoc se sabria qui té accés personalment i a la vegada podríem consultar Decrets encara no aprovats, cosa que podria dur a confusió.

És per tot això que demanem que es faça una modificació immediata del programa Demeter perquè acomplisca la Llei de Protecció de Dades i a la vegada es puguen incloure els Grups Polítics de l’oposició amb accés a l’històric de Decrets (com sí que ocorre al Registre, per exemple).

PREC

Volem llistat amb data de tots els cobraments fets per l’Ajuntament del lloguer del local del Eduardo Latorre.

2 Precs: Accés Informació i Eduardo Latorre C.I. Governança 23 de novembre de 2015
1 Pregunta: Pagaments Subvencions a les Famílies .Comissions Informatives 20 d'octubre de 2015
5 Preguntes: ORA Informe rotació i ocupació, Jubilats en PLA, Ingressos T.Calderón Àgora i C.Eduard Latorre .Comissions Informatives 22 de setembre de 2015
4 Preguntes: Subvencions a famílies, Relació fres no comptabilitzades i de les OPA’s .Comissions Informatives 21 de juliol de 2015

Etiquetes

C.I. Governança