Proposta modificació de Taxes

Aquestes són les propostes que Compromís vam fer al govern municipal sobre modificació de taxes:

Ordenança 1.1 Impost sobre Béns Immobles

Reducció del gravamen de l’impost en els 0.03 punts que es va augmentar en 2012 per part municipal. Sempre que el Govern Espanyol mantinga l’increment del 10%. El govern proposa baixar 0.02, Compromís votem a favor de la modificació que proposa el govern. S’aprova.

Ordenança 1.3 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

Que s’augmenten considerablement les reduccions i bonificacions per als vehicles elèctrics o híbrids. Compromís proposa que s’augmenten les reduccions i bonificacions 75% el primer any, 50% el segon i 20% el tercer (la llei obliga a fer una reducció de la bonificació els 3 primers anys). El govern accepta la nostra proposta. S’aprova

Ordenança 5.4 i 5.8 Prestació de serveis i cessió d’ús dels teatres Calderón i Principal, Centre Cultural i Àgora.

L’Ajuntament d’Alcoi gestiona distints espais municipals i per això, com hem fet anteriors anys, insistim en proposar que es faça una única ordenança fiscal que incloga i regule l’ús de tots els espais públics, tant si és per a ús d’una empresa privada, com per a una associació o entitat sense ànim de lucre. El govern no accepta aquesta proposta. 

Ordenança 5.5 Servei d’escoles infantils municipals

Que s’adapte per al nivell de 2 anys al Decret 122/2001, pel qual es regula el preu públic pel servei de menjador prestat pels centres d’ensenyament infantil de la Generalitat Valenciana. El govern no accepta esta proposta.

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.