Moció (Setembre-2015) de rebuig a l’acord comercial TTIP “d’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió”

Aquesta moció no s’aprova, amb el vot negatiu de PP i PSOE, l’abstenció de C’s i el vot a favor de Compromís i Guanyar.

Atès que l’acord comercial que està negociant-se entre la Unió Europea i els Estats Units, l’Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP per les seves sigles en anglès), va molt més allà del comerç ja que l’acord tindrà un impacte ampli i irreversible en molts aspectes de la nostra vida quotidiana. Especialment en la salut, l’alimentació, el treball, la seguretat dels productes, el medi ambient, els drets laborals i les polítiques de privadesa. Fins i tot podria canviar profundament la manera en què usem les institucions democràtiques per establir regulacions en tots aquests camps, assaltant, per tant, els drets de la ciutadania.

Atès la falta de transparència que està caracteritzant les negociacions del TTIP, és una vulneració en el dret de tot ciutadà a saber el que s’està negociant en el seu nom. Fins i tot als membres del Parlament Europeu només se’ls permet l’accés limitat als textos de negociació.

Atès que un dels punts més preocupants és la inclusió del mecanisme de solució de controvèrsies Inversors-Estat que permetria als inversors estrangers eludir als tribunals nacionals i presentar les seves queixes directament als tribunals internacionals d’arbitratge, i tant els socialistes europeus com el PP Europeu han votat a favor aquest estiu.

Atès que si un tribunal d’arbitratge conclou que les polítiques decidides democràticament podrien reduir els guanys projectats d’un inversor, aquest mecanisme podria obligar a un govern a pagar milers de milions en danys i perjudicis. Aquest tipus de mecanismes ja existeixen en altres acords comercials i els resultats han estat desastrosos: sancions milionàries a Austràlia per la seva legislació antitabac, sancions a Argentina per impostos sobre l’Energia, a Canadà per una moratòria al fracking, a Alemanya per la seva política energètica, a Eslovàquia per paralitzar privatitzacions d’hospitals.

Atès el debilitament del poder legislatiu democràtic per regular una àmplia varietat de sectors, es veuria encara més afectat per l’establiment d’un Consell de Cooperació Regulador (CCR) entre els EUA i la UE, que suposaria que abans d’elaborar la nova legislació, un organisme bilateral dels governs dels EUA i la UE i de representants d’empreses, tindran l’oportunitat d’”analitzar” prèviament possibles impactes d’aquesta legislació en els interessos dels seus negocis. Els lobbies empresarials, per tant, podran coordinar estratègies per bloquejar els esforços legislatius, fins i tot abans que comencen a aplicar-se.

Atès que els EUA no tenen ratificades sis de les vuit normes fonamentals del treball de l’Organització Internacional del Treball (OIT), inclosa la Convenció sobre la llibertat sindical i el dret de negociació col·lectiva. L’agenda de negociació del TTIP mostra que no hi ha cap ambició d’avançar en major protecció dels drets laborals.

És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS

1- L’Ajuntament d’Alcoi es manifesta contrari al Tractat TTIP en quant la ciutat i el teixit econòmic local i comarcal pot veure’s afectat pels seus efectes negatius.

2- Instar al Govern Valencià i al Govern de l’Estat espanyol a mostrar formalment davant la Comissió Europea i el Consell el seu rebuig a l’actual text de proposta d’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió entre la Unió Europea i Estats Units.

3- Traslladar aquests acords al Ministeri d’Afers Exteriors, a la Comissió Europea, així com als grups parlamentaris del Parlament europeu i als del Congrés dels Diputats espanyol.

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.