Primeres Propostes al Pressupost 2016

– Pressupostos oberts:

L’única forma que els pressupostos siguen transparents és que tots els estaments de la ciutat tinguen participació activa en el procés i no sols en la partida de Pressupostos Participatius. Totes les entitats associatives d’Alcoi haurien de tindre accés i per fer propostes de modificació a l’esborrany del govern.

– Transparència en les subvencions a entitats i associacions:

A l’igual que s’exigeix transparència a la gestió econòmica del govern, considerem important que l’Ajuntament publique les justificacions de les despeses de totes les entitats que reben subvenció municipal. Al cap i a la fi són diners públics i cal poder saber el seu ús per qualsevol ciutadà. Es podria fer en una plataforma informàtica senzilla que permeta la seua consulta. Caldria afegir-ho en les Bases d’Execució del Pressupost o en el Pla Estratègic de Subvencions.

– Millores web municipal transparència:

Portal Dades obertes, que siga fàcil accedir en un clic a tota la informació. Actualment està molt enrevesada i tot en PDF que no facilita la seua consulta.

– Millores Vianants Pont del Viaducte:

El Pont del Viaducte necessita una reorganització de les voreres (que a més estan generant problemes de despreniments) i de les baranes de seguretat. Caldria prendre mesures per millorar accessibilitat i la seguretat.

– Obertura refugi sant Tomàs/Museu de la Pau

– Implementació pla integral política industrial

Establir un calendari i portar a terme les propostes del Pla Integral de Política Industrial

  • Creació del portal de la Innovació i el coneixement

  • Carta dels serveis de l’ajuntament per assegurar un temps màxim en els tràmits administratius

  • Directori de les Pymes de la comarca per facilitar coneixement i col·laboració

  • Projecte del Parc Tecnològic i Científic Comarcal

– Estudi aigües subterrànies i reutilització

Demanem un estudi per poder conèixer i aprofitar les aigües i brolladors subterranis que hi ha en algunes zones d’Alcoi.

– Passarel·la Alcoi-Cocentaina

– Campanya promoció valencià en el comerç

– Campanya de normalització de la diversitat familiar

– Campanya retolació en valencià Edif. Municipals

– Passarel·la viaducte (pont Paco Aura)

Donaria accessibilitat a persones amb diversitat funcional i carrets al pont de Paco Aura des del Viaducte sense haver de donar tota la volta ni baixar per escales.

– Pla (comarcal) d’Innovació Turística. Llibre blanc de Turisme

Es fa necessari elaborar un Llibre Blanc de Turisme de la ciutat i si cal ampliar-ho a nivell comarcal per definir quines són les línies turístiques a seguir i potenciar i les accions a emprendre. Fins ara es treballa molt a bona voluntat però sense una estratègia clara.

– Pla per declarar Alcoi Ciutat Amiga de la Infància

Unicef concedeix el títol de Ciutat Amiga de la Infància a aquelles poblacions que compleixen certs requisits, com dotar a la ciutat d’un Consell de la infància, vinculant per a les polítiques de la infància, amb plena autonomia, que implica a diferents estaments de la ciutat en un projecte comú.

– Pla Integral d’Accessibilitat dels espais públics

Dotació de rampes d’accés a tots els edificis públics de la ciutat, millorar/adaptar la senyalística de la ciutat, programes de voluntariat…

– Pla d’Innovació energètica

Estalvi energètic en els edificis públics (esclafant-los amb biomassa…), aprofitament de l’energia dels desnivells de l’aigua potable instal·lant molinets d’aigua, eficiència energètica en totes les dependències municipals.

Creació de la Cooperativa elèctrica per estalviar diners als ciutadans i les empreses alcoianes.

– Complir els acords amb els veïns/comerciants sobre zona per a vianants del centre

Sobre aquest tema l’Ajuntament ja ha arribat a acords amb els comerciants i amb els veïns del centre i demanem que hi haja un partida per a complir-los

– Crear anella verda/cinturó verd

Xarxa verda que recórrega tota la ciutat, de forma que totes les zones verdes de la ciutat queden connectades

– Recuperació de la Xarxa hidràulica del Molinar

La zona industrial del Molinar està declarada BIC (Bé d’Interès Cultural), però la rehabilitació de les fàbriques és una tasca quasi insuperable, perquè les propietats són de molts hereus i genera moltes dificultats administratives.

Recuperar la xarxa hidràulica, que és un aspecte molt singular, podria ser més fàcil perquè se suposa que sols és la Confederació Hidrogràfica qui hauria d’intervenir.

– Aparcaments en Eixample (Entença perdrà llocs d’aparcament)

Com que el carrer Na Saurina d’Entença perdrà llocs d’aparcament, proposem generar altres ubicacions per crear llocs d’aparcament.

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.