7 Preguntes: Els Solers, Pintura a Santa Rosa, Redona Batoi, Estalvi al servei i detall de viatgers del Bus, Queixes contenidors brossa i ordres de treball servei, Font de Serelles

Patrimoni municipal i històric

– Són conscients de què la porta de la fàbrica dels Solers en el Molinar està oberta? Pensen fer alguna cosa?

– En la fàbrica de la maquinària Ceres s’han vist xiquets per dins, tot i els cons que s’han posat per als vehicles i les cintes per als vianants. Pensen fer alguna cosa?

Obres i serveis públics

– Respecte a la pintura viària de Santa Rosa volem:

· Còpia de l’expedient del contracte que es fera amb els seues 3 pressupostos.

· Per què no va eixir anunciat al web, quan es va dir que els contractes menors també eixirien publicats al web?

– Respecte a la redona de Batoi

· Tenim constància de què els problemes de connexions del clavegueram continuen. Això és així?

· Vist que el cost de l’obra va ser d’1 milió d’euros, es demanaran responsabilitats patrimonials als redactors/executors de l’obra?

Mobilitat

– Respecte a l’autobús

· El regidor de mobilitat va anaunciar als mitjans de comunicació que el nou contracte de l’autobús anava a estalviar 400.000 €. Volem saber les dades amb què es va basar per a fer aquesta afirmació.

· Volem també el detall del número de viatgers especificant-ho per línia i tipus de bitllet (a saber, bo bus, estudiants, jubilats, tíquet en mà…)

Medi ambient

– Hem rebut moltes queixes de què els contenidors de diverses parts de la ciutat estan molt bruts, i/o tenen brossa per fora. Per què hi ha contenidors que no s’han netejat abans de l’estiu? L’Ajuntament controla si s’estan netejant o no?

– Ja fa moltes comissions, des de l’anterior legislatura, que venim demanant les ordres de treball de la neteja viària i la recollida de brossa. Ens reiterem, volem les ordres de treball des de juliol de 2014 fins ara, és a dir, de tot un any.

– Tenim constància que al paratge municipal de la Font de Serelles, hi ha un grup de persones que estan fent voluntàriament treballs de manteniment de la bassa i del paratge. Tenint en compte que es tracta d’un paratge amb molta afluència durant tot l’any, i que aquestes persones fan una tasca cívica de manteniment de manera altruista. Demanem que l’Ajuntament col·labore amb aquestes persones facilitant el material necessari per a aquest manteniment (clor i ferramentes de neteja), despesa que no superaria els 50€ anuals.

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.