6 Preguntes: Residus Poda, Cedre del Líban, ORA Informe rotació i ocupació, Pintura, Registre viatgers BUS i Vetlladors

Medi ambient i espais naturals/ obres i serveis (jardins)

-Respecte als residus de poda generats en els jardins de la ciutat i zones annexes voldríem saber quina quantitat de residus de poda es generen a l’any i que se’n fa. Les unitats poden expressar-se com al departament li vinga bé, en tones, en camions…

-En el palauet d’Oliver hi ha un cedre del líban en estat molt crític. Tenim entés que és un arbre monumental catalogat, pensen fer alguna cosa per a salvar-lo? Quin ha sigut el motiu d’aquest declivi?

Mobilitat

-Respecte al servei de zona blava de la ORA

Donat que en el contracte de la ORA, l’empresa com a millora aportava la introducció de l’aplicació CLICKVIEW que gestiona entre d’altres: denúncies (per article, per carrer, per horari), recaptació, taxa d’ocupació, índex de rotació, temps d’enretirada dels vehicles…

Volem els informes de rotació i taxa d’ocupació que haurà fet l’empresa des de l’inici de la concessió en 2010.

-Respecte a la pintura dels aparcaments de minusvàlids, s’ha detectat que s’està pintant tota la plaça sencera i amb un tipus de pintura molt esvarosa, cosa molt perillosa per a les persones amb diversitat funcional. Compleix la normativa que es pinte tota la plaça d’aparcament i no només el quadradet del logo? Volem saber per què s’ha triat aquesta mena de pintura i no una antirelliscant.

-Respecte al fitxer de viatgers d’usuaris de l’autobús que en la comissió ordinària de juliol (CISMA 21.07.2015) es va dir que es crearia, volem saber si ja s’ha fet.

Obres i serveis públics

Una vegada revisats els expedients dels vetlladors que se’ns han facilitat en la comissió d’agost (CISMA 01.09.2015) comprovem que només consten 49 expedients a diferents establiments i com el govern ens va dir que n’hi havien 76 a data 01.09.2015, sol·licitem els 27 restants.

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.