Edita aquesta pàgina o sel·lecciona:

Treball de Legislatura

Territori i ciutat intel·ligent

– Volem conèixer l’informe del regidor Manolo Gomícia sobre l’antena de telefonia mòbil al Baradello que serà llegit en Assemblea de veïns el diumenge 22 de novembre.

– Sembla que s’ha denegat el pas de fibra òptica pel pont de Rafael Terol (boulevard), volem conèixer per què? No estava prevista aquesta instal·lació? i si s’ha pensat alguna alternativa?

Territori i ciutat intel·ligent

– La web de l’Àgora continua sense funcionar tot i que en la CI de setembre es va dir que en un mes màxim estaria en funcionament i a dia de hui no va. Quan es pensa posar-hi remei?

PREC

Modernització de l’administració

Vist que la qualitat del so en el saló de plens és molt baixa i els assistents sempre se solen queixar, i atès que la càmera té molt poca resolució, sol·licitem que es millore la instal·lació de l’audio i que els plenaris es graven en alta definició, per tal de què la transparència i la qualitat vagen de la mà.

3 Preguntes i 1 Prec: Antena Baradello, Fibra òptica, Web Àgora i Gravació Plens .Comissions Informatives 16 de Novembre de 2015
1 Pregunta: Relació empreses a l’Àgora .Comissions Informatives 15 de Setembre de 2015
4 Preguntes: iNMpuls, Smart City, PIPI2+i WEB ajuntament .Comissions Informatives 1 de Setembre de 2015

Etiquetes

C.I. Governança