Edita aquesta pàgina o sel·lecciona:

Treball de Legislatura

Polítiques socials i d’igualtat

– Referent a l’estudi «Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Alcoy», Quin ha sigut el seu cost?

En la Comissió Informativa de setembre se’ns va informar que el centre de majors de El Camí, per falta d’usuaris i d’ús com a centre de majors pròpiament dit, anava a reconvertir-se en un Centre Social:

– Quan podria produir-se aquesta reconversió? Hi ha algun projecte sobre la qüestió? Quin seria el seu cost?

2 Preguntes: Cost Pla Igualtat, Possible reconversió Centre Social del Camí .Comissions Informatives 16 de Novembre de 2015
4 Preguntes: Centre de Majors El Camí, Centre Social Zona Nord .Comissions Informatives 1 de Setembre de 2015

Etiquetes

C.I. Governança