Edita aquesta pàgina o sel·lecciona:

Treball de Legislatura

Urbanisme

S’ha estudiat bé el radi de gir de la nova rodona del Viaducte per a vehicles grans (autobusos, camions, firaires…)? Ens han aplegat queixes. Compleix la normativa de rodones?

Urbanisme, Medi Ambient i Enginyeria

El regidor Manolo Gomícia en diversos mitjans de comunicació ha dit que els diferents departaments de l’Ajuntament ja han fet els informes corresponents al projecte Alcoinnova que ja obra en poder de l’Ajuntament. Quins departaments han fet informes? Volem tindre accés i còpia del contingut d’eixos informes.

Obres i Serveis Públics

En la CI d’agost vam preguntar sobre la intervenció en l’edifici de Maquinària Ceres. A dia de hui veiem que no hi ha canvis i que els pilons per al tràfic continuen estant i l’accés de persones no ha quedat barrat. Quan es pensa actuar de nou? Com estan les gestions amb la Conselleria?

PREC

Obres i Serveis Públics

La pista antivandàlica del parc del Romeral està molt deteriorada, demanem que s’arregle.

4 Preguntes: Rotonda Viaducte, Alcoinnova, Maquinària Ceres i Pista Romeral C.I. Sostenibilitat 23 de Novembre de 2015
1 Pregunta: Ecoparc .Comissions Informatives 20 d'Octubre de 2015
6 Preguntes: Residus Poda, Cedre del Líban, ORA Informe rotació i ocupació, Pintura, Registre viatgers BUS i Vetlladors .Comissions Informatives 22 de Setembre de 2015
4 Preguntes: AAVV, Colònia Aviació, UPV i Clor a l’aigua .Comissions Informatives 1 de Setembre de 2015
7 Preguntes: Els Solers, Pintura a Santa Rosa, Redona Batoi, Estalvi al servei i detall de viatgers del Bus, Queixes contenidors brossa i ordres de treball servei, Font de Serelles .Comissions Informatives 21 de Juliol de 2015

Etiquetes

C.I. Governança