Edita aquesta pàgina o sel·lecciona:

Treball de Legislatura

PREC

Vam demanar en el Ple del 27 de juliol de 2015 que, per tal de fer camí per a millorar l’accés a la informació dels Grups de l’oposició, poguérem tindre accés a l’històric de Decrets d’Alcaldia. L’alcalde ens va dir que sempre que tècnicament fóra possible es donaria.

Una vegada consultats els departaments implicats hem descobert que:

-Actualment el programa Demeter de gestió de decrets no acompleix la Llei de Protecció de Dades, donat que no es pot saber qui és exactament el accedeix cada vegada perquè els usuaris no són personals sinó departamentals.

-Si es donara accés als grups de l’oposició ara mateix, tampoc se sabria qui té accés personalment i a la vegada podríem consultar Decrets encara no aprovats, cosa que podria dur a confusió.

És per tot això que demanem que es faça una modificació immediata del programa Demeter perquè acomplisca la Llei de Protecció de Dades i a la vegada es puguen incloure els Grups Polítics de l’oposició amb accés a l’històric de Decrets (com sí que ocorre al Registre, per exemple).

PREC

Volem llistat amb data de tots els cobraments fets per l’Ajuntament del lloguer del local del Eduardo Latorre.

2 Precs: Accés Informació i Eduardo Latorre C.I. Governança 23 de Novembre de 2015
4 Preguntes: Rotonda Viaducte, Alcoinnova, Maquinària Ceres i Pista Romeral C.I. Sostenibilitat 23 de Novembre de 2015
3 Preguntes i 1 Prec: Antena Baradello, Fibra òptica, Web Àgora i Gravació Plens .Comissions Informatives 16 de Novembre de 2015
2 Preguntes: Cost Pla Igualtat, Possible reconversió Centre Social del Camí .Comissions Informatives 16 de Novembre de 2015
2 Preguntes: Subvenció Alcodiam, Corresponsals Juvenils .Comissions Informatives 16 de Novembre de 2015
1 Pregunta: Pagaments Subvencions a les Famílies .Comissions Informatives 20 d'Octubre de 2015
1 Pregunta: Ecoparc .Comissions Informatives 20 d'Octubre de 2015
3 Preguntes: Informe C.Eduard Latorre, Oficines Piscina Municipal, Despeses Romeria .Comissions Informatives 13 d'Octubre de 2015
5 Preguntes: ORA Informe rotació i ocupació, Jubilats en PLA, Ingressos T.Calderón Àgora i C.Eduard Latorre .Comissions Informatives 22 de Setembre de 2015
6 Preguntes: Residus Poda, Cedre del Líban, ORA Informe rotació i ocupació, Pintura, Registre viatgers BUS i Vetlladors .Comissions Informatives 22 de Setembre de 2015
1 Pregunta: Relació empreses a l’Àgora .Comissions Informatives 15 de Setembre de 2015
2 Preguntes: Alto Rendimiento i Cost trasllat Centre Esports .Comissions Informatives 15 de Setembre de 2015
4 Preguntes: AAVV, Colònia Aviació, UPV i Clor a l’aigua .Comissions Informatives 1 de Setembre de 2015
4 Preguntes: iNMpuls, Smart City, PIPI2+i WEB ajuntament .Comissions Informatives 1 de Setembre de 2015
4 Preguntes: Centre de Majors El Camí, Centre Social Zona Nord .Comissions Informatives 1 de Setembre de 2015
3 Preguntes: Càtedra UPV-Acal, Relació Alto Rendimiento – C.E. Eduardo Latorre .Comissions Informatives 1 de Setembre de 2015
4 Preguntes: Subvencions a famílies, Relació fres no comptabilitzades i de les OPA’s .Comissions Informatives 21 de Juliol de 2015
7 Preguntes: Els Solers, Pintura a Santa Rosa, Redona Batoi, Estalvi al servei i detall de viatgers del Bus, Queixes contenidors brossa i ordres de treball servei, Font de Serelles .Comissions Informatives 21 de Juliol de 2015

Etiquetes

C.I. Governança