Edita aquesta pàgina o sel·lecciona:

Treball de Legislatura

PROPOSEM

1.- Que donada la importància que té la Promoció Econòmica per a la ciutat, la memòria de la Regidoria s’amplie i es detalle quines accions concretes es tenen previstes en cadascuna de les partides.

2.- Les següents modificacions de Partides:

Esmenes Pressupostos 2016-11-25

Segones Propostes al Pressupost 2016 Plens 26 de Novembre de 2015
Prec (Novembre) Inici Expedient Rescat Concessió Zona Blava/ORA Plens 25 de Novembre de 2015
Primeres Propostes al Pressupost 2016 Plens 2 de Novembre de 2015
Moció (Octubre-2015) Finançament valencià Mocions 26 d'Octubre de 2015
Prec (Octubre-2015) Pla de Mobilitat Urbana Sostenible Plens 26 d'Octubre de 2015
Proposta modificació de Taxes Propostes 26 d'Octubre de 2015
Moció (Setembre-2015) Auditoria Senyalització Vertical Mocions 21 de Setembre de 2015
Moció (Setembre-2015) de rebuig a l’acord comercial TTIP “d’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió” Mocions 7 de Setembre de 2015
Moció (Juliol-2015) Comissió d’Investigació Projectes de l’Ajuntament d’Alcoi executats per les empreses d’Enrique Ortiz Mocions 27 de Juliol de 2015

Etiquetes

C.I. Governança