Edita aquesta pàgina o sel·lecciona:

Treball de Legislatura

PROPOSEM

1.- Que donada la importància que té la Promoció Econòmica per a la ciutat, la memòria de la Regidoria s’amplie i es detalle quines accions concretes es tenen previstes en cadascuna de les partides.

2.- Les següents modificacions de Partides:

Esmenes Pressupostos 2016-11-25

Segones Propostes al Pressupost 2016 Plens 26 de Novembre de 2015
Primeres Propostes al Pressupost 2016 Plens 2 de Novembre de 2015
Proposta modificació de Taxes Propostes 26 d'Octubre de 2015

Etiquetes

C.I. Governança