Edita aquesta pàgina o sel·lecciona:

Treball de Legislatura

PROPOSEM

1.- Que donada la importància que té la Promoció Econòmica per a la ciutat, la memòria de la Regidoria s’amplie i es detalle quines accions concretes es tenen previstes en cadascuna de les partides.

2.- Les següents modificacions de Partides:

Esmenes Pressupostos 2016-11-25

Segones Propostes al Pressupost 2016 Plens 26 de Novembre de 2015
Prec (Novembre) Inici Expedient Rescat Concessió Zona Blava/ORA Plens 25 de Novembre de 2015
2 Precs: Accés Informació i Eduardo Latorre C.I. Governança 23 de Novembre de 2015
4 Preguntes: Rotonda Viaducte, Alcoinnova, Maquinària Ceres i Pista Romeral C.I. Sostenibilitat 23 de Novembre de 2015
3 Preguntes i 1 Prec: Antena Baradello, Fibra òptica, Web Àgora i Gravació Plens .Comissions Informatives 16 de Novembre de 2015
2 Preguntes: Cost Pla Igualtat, Possible reconversió Centre Social del Camí .Comissions Informatives 16 de Novembre de 2015
2 Preguntes: Subvenció Alcodiam, Corresponsals Juvenils .Comissions Informatives 16 de Novembre de 2015
Primeres Propostes al Pressupost 2016 Plens 2 de Novembre de 2015
Moció (Octubre-2015) Finançament valencià Mocions 26 d'Octubre de 2015
Prec (Octubre-2015) Pla de Mobilitat Urbana Sostenible Plens 26 d'Octubre de 2015
Proposta modificació de Taxes Propostes 26 d'Octubre de 2015
1 Pregunta: Pagaments Subvencions a les Famílies .Comissions Informatives 20 d'Octubre de 2015
1 Pregunta: Ecoparc .Comissions Informatives 20 d'Octubre de 2015
3 Preguntes: Informe C.Eduard Latorre, Oficines Piscina Municipal, Despeses Romeria .Comissions Informatives 13 d'Octubre de 2015
5 Preguntes: ORA Informe rotació i ocupació, Jubilats en PLA, Ingressos T.Calderón Àgora i C.Eduard Latorre .Comissions Informatives 22 de Setembre de 2015
6 Preguntes: Residus Poda, Cedre del Líban, ORA Informe rotació i ocupació, Pintura, Registre viatgers BUS i Vetlladors .Comissions Informatives 22 de Setembre de 2015
Moció (Setembre-2015) Auditoria Senyalització Vertical Mocions 21 de Setembre de 2015
1 Pregunta: Relació empreses a l’Àgora .Comissions Informatives 15 de Setembre de 2015
2 Preguntes: Alto Rendimiento i Cost trasllat Centre Esports .Comissions Informatives 15 de Setembre de 2015
Moció (Setembre-2015) de rebuig a l’acord comercial TTIP “d’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió” Mocions 7 de Setembre de 2015

Etiquetes

C.I. Governança