5 Preguntes: ORA Informe rotació i ocupació, Jubilats en PLA, Ingressos T.Calderón Àgora i C.Eduard Latorre

Compres i contractació

Respecte al servei de zona blava de la ORA

Donat que en el contracte de la ORA, l’empresa com a millora aportava la introducció de l’aplicació CLICKVIEW que gestiona entre d’altres: denúncies (per article, per carrer, per horari), recaptació, taxa d’ocupació, índex de rotació, temps d’enretirada dels vehicles…

Volem els informes de rotació i taxa d’ocupació que haurà fet l’empresa des de l’inici de la concessió en 2010.

Personal

Volem saber quants efectius de la Policia Local s’han jubilat els últims 4 anys i quants d’ells poden reposar-se atés que ara la taxa de reposició és del 100%.

Hisenda

Voldríem que se’ns facilitara el llistat dels ingressos detallat per la taxa d’ús del teatre Calderón de l’any en curs 2015.

Voldríem que se’ns facilitara el llistat d’ingressos per la taxa de l’Àgora detallat per empreses i emprenedors, i detallat per l’ús de les instal·lacions de l’Àgora que han fet diferents entitats des del 2012, quan va obrir l’espai Àgora.

Voldríem el llistat d’ingressos pel lloguer d’un espai en el Complex Eduardo Latorre per l’empresa Alto Rendimiento.

Règim intern

El nostre Ajuntament s’ha adherit al conveni de transparència de la FEMP?

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.