Moció (Setembre-2015) Auditoria Senyalització Vertical

Aquesta moció s’aprova amb els vots a favor de tots els grups.

Des de fa un temps la senyalització de la ciutat d’Alcoi és motiu de discussions i debat en les xarxes socials i fins i tot en premsa local.

L’excés de senyalització turística, la duplicitat d’indicacions dels espais turístics de la ciutat, o senyals que envien a espais que no existeixen. Els canvis vinguts de la posada en marxa de l’autovia de circumval·lació, els senyals que es posen provisionalment i que acaben com a definitius, els arbres que dificulten la visibilitat, els senyals de dubtosa legalitat en el codi de circulació, etc. han dut a què no siga gens estrany trobar-se camions per llocs inexplicables o vehicles de turistes donant voltes per la ciutat sense acabar de trobar el Museu dels Bombers o l’Explora.

Açò provoca per una banda col·lapses de tràfic, algun accident que altre i inclús augmentar la contaminació produïda pels vehicles que donen voltes per la ciutat, tot això sense tindre en compte la estètica tan poc atractiva que aporta veure els carrers plens de senyals i de tants diferents tipus i formes. Els estudis de les associacions de conductors i d’autoescoles sempre diuen que un excés de senyalització ocasiona una “baixa atenció” a les mateixes, que és la sensació que donen les noves indicacions al centre d’Alcoi relacionades amb la peatonalització del barri.

De fet fa uns anys una d’aquestes associacions va fer una auditoria a nivell estatal per a aquest tema i va arribar a la conclusió que aproximadament la meitat dels senyals de les vies públiques havien de ser revisats: perquè no complien la normativa actual, perquè no ajudaven a millorar la circulació o perquè no tenien les condicions mínimes de qualitat.

Per altra banda sabem que les universitats valencianes tenen Departaments i Organismes especialitzats en investigació de trànsit i seguretat vial i que estan fent grans treballs a moltes ciutats de l’Estat i de la resta d’Europa.

És per tot això que proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent

ACORD

1.- Que l’Ajuntament d’Alcoi encarregue una auditoria de senyalització de la ciutat tenint com a criteris la millora de la seguretat vial, la millora de la mobilitat en la ciutat tenint en compte itineraris als centres d’interés i la unitat en imatge del mobiliari urbà que Alcoi està aconseguint en altres aspectes.

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.