Transparència

Màrius Ivorra Torregrosa
Portaveu
Salari Brut  3.423,49 €
Salari Net  2.268,34 €
Aportació al partit  304,89 €
Anna Climent Montllor Regidora
Assistència plenaris (en brut)  242’25 €
Assistència comissions (en brut)  204’25 €
Aportació 10% del net
Sabina Gregorio Molina
Regidor
Assistència plenaris (en brut) 242’25 €
Assistència comissions (en brut) 204’25 €
Aportació 10% del net
Alexandre Cerradelo Garcia
Assessor
Salari Brut  2.089,41 €
Salari Net  1.615,36 €
Aportació  107,67 €