Proposta del BLOC d’Alcoi sobre un pla d’austeritat/ estalvi per les arques Municipals.

ImagePROPOSTA DEL BLOC D’ALCOI SOBRE UN
PLA D’AUSTERITAT/ESTALVI PER A LES ARQUES MUNICIPALS

OBSERVACIONS PRÈVIES:

1) Ens hagués agradat que el aquesta mena de Pla d’Austeritat, que nosaltres l’enteníem de forma global –a consensuar entre tots- i sense limitacions en quan a temes i plantejaments, s’hagués començat a treballar molt abans (per això el vam proposar en maig, amb temps de sobra). És en aquest context on hauríem pogut consensuar una rebaixa de les retribucions de la Corporació i càrrecs de confiança, que en el BLOC sempre hem mantingut –i encara mantenim- oberta i disponible. Potser ens hagués estalviat més d’un problema i, a més a més, els ciutadans hagueren pogut comprovar que es gestionaven els recursos amb rigor, consens i delicadesa.

2) Els temes de personal els deixem, en principi, a criteri de la Mesa de Negociació, encara en procés de negociació. La nostra posició en aquest tema és molt clara: ens agradaria –i recolzarem- un apropament de posicions, i que en sortira un acord raonable que respecte almenys les places dels interins i les prestacions socials dels treballadors (Pla de Pensions, prestacions sanitàries, indemnitzacions per incapacitat temporal, etc.). Si és o no convenient revisar les productivitats i les exclusives, ho deixem a criteri de la Mesa.

3) Incloem ací, per tant, solament aquells temes en els quals es pot estalviar despesa que ajude a les arques municipals.

A. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 • Estudiar possibles contractes amb les companyies subministradores. Amb el volum de consum de l’Ajuntament i dependències municipals, segur que es poden negociar contractes favorables a les arques municipals.
 • Climatització: limitar les temperatures (Consell de Ministres: estiu, no menys de 26º; hivern, no més de 21º) i els horaris (asegurar-se que no es quede encés cap aparell quan no hi haja treballadors).
 • Enllumenats ornamentals: reduir els horaris i la potència.

B. COMUNICACIONS (TELEFÒNIQUES i TELEFÒNIQUES)

 • Recomanar moderació en el seu ús, tant dels fixes com dels mòbils. Per això, donar a cada usuari relació mensual del seu consum en telefonia mòbil.
 • Limitar els accessos a Internet des dels mòbils. Els 25 euros mensuals per servei de missatgeria-email de les Blackberry, són perfectament prescindibles. Per exemple: 60 mòbils per 25, són 1.500 euros mensuals; a l’any suposen 18.000.
 • Prioritzar en tots els casos el correu electrònic, que pot substituir en moltes ocasions el paper i enviaments postals.  

C. PUBLICACIONS/EDICIONS/CÒPIES

 • Limitar la impressió en paper de fullets publicitaris i/o informatius que pugues ser substituïts per altres sistemes més econòmics (Internet, per exemple), i no utilitzar quatricomies ni paper especial (reciclat, preferentment). I sempre que siguen per millorar o informar del servei de l’administració, no de cap grup.
 • En les còpies de memòries i dossiers, utilitzar preferentment sistemes digitals més econòmics i menys contaminats: Internet, DVDs, pendrive…, per exemple.
 • Per a comunicacions internes, és preferible la intranet al paper. Solament s’imprimiran els documents imprescindibles per a la faena i en paper reciclat.
 • Les còpies, les necessàries, es faran preferentment a doble cara.
 • Tots els aparells que s’utilitzen (ordinadors, fotocopiadores, etc,) hauran de ser apagats a l’acabar la jornada.
 • Aquells treballadors que tinguen accés a la intranet, no rebran la nòmina en paper sinó electrònica.

D. DIETES, VIATGES I LOCOMOCIÓ

 • Els que viatgen en missió oficial de l’Ajuntament –tant treballadors com polítics-, viatjaran sempre en classe turista.
 • Per dins la ciutat, s’utilitzarà cotxe de serveis municipal i no el particular, per tal d’estalviar despesa per quilometratge.
 • Queden congelades les dietes i el quilometratge.

E. SERVEIS EXTERNALITZATS

 • Recuperar alguns serveis externalitzats pot ser siga complicat en el moment actual (per la duració del contracte/concessió, per les possibles indemnitzacions, per no disposar del personal i/o material, etc.), però segur que algun servei es pot recuperar sense massa problemes: neteja de jardins (tenim jardiners), o assessoria jurídica (tenim advocats), posem per cas. Es podem estalviar al voltant dels 100.000 euros.
 • Així mateix, moltes tasques que puntualment s’encarreguen fora de l’Ajuntament (redacció de projectes, o alguna obra menor, per exemple), podrien –moltes d’elles- ser realitzades per personal de la “casa”, i no haver de recórrer a professionals externs a l’Ajuntament.

 F. DEL PRESSUPOST

 • Despeses jurídiques: reduir els 150.000 a 120.000. Estalvi de 30.000.
 • Assistència tècnica a la Canal: suprimir-la, i serien 120.000 euros d’estalvi.
 • Manteniment portar “alcoy.es”: es pot fer per la meitat (de 20.000 baixar a 10.000).
 • Servei manteniment semàfors i enllumenat: reduir un 10 % (estalvi de 22.000).
 • Servei de manteniment/poda/fitosanitaris: reduir un 10 % (estalvi de 20.000).
 • Subvenció inversió TUASA: reduir-la a 215.000 (estalvi de 100.000).

Paco Blay. Portaveu del Bloc a l’Ajuntament d’Alcoi

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *