El PP rebutja la moció presentada al Ple sobre el requisit lingüistic.

ImageEL PP REBUTJA LA MOCIÓ PRESENTADA AL PLE SOBRE EL REQUISIT LINGÜÍSTIC

El el passat Ple, el PP va rebutjar la moció presentada pel BLOC i defensada pel nostre regidor, Rafel Carbonell, sobre el requisit lingüístic. Us adjuntem la intervenció del Regidor al Ple i adjuntem la moció completa.

INTERVENCIÓ DEL BLOC EN LA MOCIÓ D’ADHESIÓ AL MANIFEST DE LA INTERSINDICAL VALENCIANA, A FAVOR DE LA INCORPORACIÓ DEL REQUISIT LINGÜÍSTIC, PRESENTADA PER NOSALTRES

[ple 29/I/10]

I.- Moltes gràcies senyor alcalde, molt bon dia a totes i a tots. Sr, Gisbert (regidor de Normalització Lingüística):

         1.- Està d’acord, Sr. Gisbert, amb el fet que una persona que parle valencià, en la seua terra, al seu poble, no la puguen atendre en una finestreta oficial de l’administració pública, perquè parla valencià, la seua llengua? És radical o injust demanar que no ocórrega? És crear un problema o solucionar-lo?

         2.- Considera, Sr, Gisbert, que és un dret dels valencianoparlants ser atesos i entesos, en la seua llengua, per part de l’administració pública? És radical o injust demanar que ocórrega? És crear un problema o solucionar-lo?

         3.- Pensa que el govern, el poder polític, Sr, Gisbert, ha de garantir que no es produïsquen discriminacions per qüestions lingüístiques? És radical o injust demanar que ocórrega? És crear un problema o solucionar-lo?

         4.- Creu que els valencianoparlants, Sr. Gisbert, han de tenir els mateixos drets lingüístics que els castellanoparlants? És radical o injust demanar que ocórrega? És crear un problema o solucionar-lo?

         5.- Està a favor, Sr. Gisbert, que una persona valencianoparlant, a la seua terra, per adreçar-se en valencià li contesten “hábleme en cristiano” o “no me ladres perro”? S’estranya, i creu impossible que eixò haja ocórregut? Doncs, està parlant amb una persona, que dissortadament, ha patit aquesta situació… És radical o injust demanar que no ocórrega? És crear un problema o solucionar-lo?

         6.- Què opinaria, Sr. Gisbert, si alguna persona demanara en una administració pública en castellà i no li pogueren atendre o no li volgueren atendre? Li entra al cap? I per què, Sr. Gisbert, és incomprensible que passe en castellà i no en valencià, quan són les dues llengües iguals d’oficials?

         7.- Per a vosté, Sr, Gisbert, és injust, radical o una imposició que a una persona l’atenguen en la seua llengua?

         8.- És injust, radical o una imposició, Sr. Gisbert, tenir la llibertat d’elegir qualsevol de les dues llengües oficials, per parlar i poder ser atés.

         9.- Finalment, Sr. Gisbert, per a vosté és injust, radical o una imposició que a un treballador anglés o francés, ara que som part de la UE, que optara a una plaça en l’administració valenciana, se li exigisca que entenga i parle el castellà? No? És lògic i tan obvi que cau pel seu propi pes, veritat? I per què sí que és una imposició, fruit d’una política radical i una injustícia inacceptable, segons vosté. quan parlem del valencià, llengua pròpia de la nostra terra, del País Valencià, des de fa vora 800 anys?

II.- Li demane, Sr. Gisbert, que conteste a totes aquestes preguntes, amb tota la sinceritat de què siga capaç, en la seua segona intervenció…; però, per respecte, diga realment el que pensa i el que, en el fons, pretenen amb la llengua…; ja que:

         -Si està d’acord que els valencianoparlants tinguen els seus drets, que no hi haja cap discriminació, que el valencià i el castellà tinguen el mateix tractament oficial, etc… HA DE VOTAR A FAVOR D’AQUESTA MOCIÓ.

         -Si pel contrari, busca excuses i manipula els arguments, vol dir que no vol ser honest i no s’atrevix a declarar públicament el que de veritat defensen els seus valors conservadors del PP…

         Perquè els fa vergonya reconéixer que allò que la seua ideologia els exigix, allò que el cos de la majoria dels seus militants i de la seua gent, i de vostés mateixos els demana és:

         -DEFENSAR I PROTEGIR EL CASTELLÀ CONTRA EL VALENCIÀ. Vostés no s’atrevixen a reconéixer que el valencià els dóna igual; que sols servix, com a molt, per parlar-lo a casa o a la filà… És a dir, que simplement és un element folkòric i prou.

         Vostés són els que encara pensen que parlar públicament el valencià és qüestió de maleducats…

         -No s’atrevixen i els fa vergona reconéixer que el que volen és DESPRESTIGIAR I DISCRIMINAR EL VALENCIÀ, per acció o per omissió. Una vella idea retrògrada més pròpia d’anteriors etapes, per sort, ja superades.

         -No s’atrevixen i els fa vergonya reconéixer que els dóna absolutament igual QUE NO S’ATENGA EN VALENCIÀ, NI QUE ELS VALENCIANOPARLANTS NO SIGUEN ENTESOS.

         -En definitiva, no s’atrevixen i els fa vergonya reconéixer que pretenen ELIMINAR I FER DESAPARÉIXER EL VALENCIÀ… Obeint la seua visió anacrònica de la nació espanyola, basada en el pensament medieval d’una llengua, un territori…

         Sí, diguen-ho clar… Tot açò és realment el que pensen i pretenen… El que ocorre és que no són valents, demostren una actitud covard, perquè no s’atrevixen a reconéixer-ho públicament.

III.- A més, són uns:

         -IRRESPONSABLES, perquè no complixen la llei, des de fa més de 26 anys (una irresponsabilitat, en aquest cas compartida amb el PSOE, ja que ni un ni l’altre, han tingut la més mínima intenció de desplegar ni aquell article 16 de la LUEV, Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, ni la llei en general)… Encara que, tot s’ha de dir, vostés ja estan molt acostumats a ser il·legals quan els convé, a no complir la llei quan els interessa (Rosaleda..).

         Quina CREDIBILITAT han de tenir davant de la gent, si el govern és el primer que no complix la legalitat. Han TRAÏT la confiança de la ciutadania que representen.

         -Són INJUSTOS i DISCRIMINEN els valencians que estan estudiant la llengua (tant joves com més grans); tanta gent que està fent molts esforços per ser competents en valencià… Perquè, vostés, Sr. Sedano, estan negant-se a reconéixer el requisit d’entendre valencià.

         -Són el PP més MEDIOCRE, PASSAT DE MODA, més RANCI, més CASPÓS, més RETRÒGRAD de tot l’estat, perquè fins i tot a Galiza (on estant governant), i a Euskadi (on donen suport al govern socialista, i on es parla bastant menys la llengua pròpia) aquest requisit existix.

IV.- Contra tot allò que són i tot allò que defensen, el BLOC creu en la DIVERSITAT, la PLURALITAT LINGÜÍSTICA, la RIQUESA CULTURAL… I lluita contra la DISCRIMINACIÓ, a favor dels DRETS DE LES PERSONES A PARLAR VALENCIÀ, i a favor del DRET DE LES PERSONES  A ELEGIR LLIUREMENT LA LLENGUA QUE VULGUEN UTILITZAR…

         Perquè, Srs. del PP, el bilingüisme no és sols que cadascú parle i elegisca la llengua que vulga, com defensen vostés… El bilingüisme, sobretot, és que les persones tinguen tota la llibertat i totes oportunitats de fer servir qualsevol de les llengües oficials, perquè les dues tenen les mateixes possibilitats, les dues es potencien per igual, es dignifiquen i es prestigien per igual, es facilita la presència en tots els àmbits d’ús per igual…

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *